Szczęść Boże Górnikom!

Z okazji Górniczego Święta „Barbórki”,

życzymy Całej Braci Górniczej dużo zdrowia,

wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim

spokojnej i bezpiecznej pracy.

Oby Waszemu górniczemu stanowi 

zawsze towarzyszyła satysfakcja i duma 

z wykonywanej pracy, powszechny szacunek,

godziwa zapłata, a dziś – w dniu Waszego święta 

– chwila zadumy i refleksji nad tymi,

którzy odeszli na wieczną szychtę.

Niech Wasza Patronka, Święta Barbara otacza Was

swoją opieką i zapewnia poczucie

bezpieczeństwa oraz pewność dnia jutrzejszego!