Świat czysty jest piękniejszy

Górnik Konin wraz z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie popularyzuje selektywną zbiórkę odpadów wśród mieszkańców Konina, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Proekologiczne rozwiązania Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w zakresie gospodarki odpadami sprowadzają się między innymi do szerokiego rozwoju selektywnej zbiórki odpadów. Docelowo ma to prowadzić nie tylko do wydłużenia żywotności składowiska nawet o 50-60%, zmniejszenia szkodliwości trafiających na nie odpadów, ale również do pozyskania czystego surowca do produkcji kompostu oraz odzysku wielu wartościowych surowców.

Na terenie miasta rozstawionych jest ponad 3000 pojemników na: szkło, tworzywa sztuczne, makulaturę i odpady biodegradowalne. Komplety pojemników rozmieszczone są przy osiedlowych altankach śmietnikowych bądź pojemnikach typu KP-7 na odpady zmieszane, tworząc w ten sposób „wysepki ekologiczne”. Dodatkowo prowadzona jest selektywna zbiórka w domach jednorodzinnych obejmująca zarówno surowce wtórne jak i bioodpady.

W przypadku odpadów bio Zakład rozpoczął segregację u źródła wyposażając bezpłatnie rodziny w zabudowie wysokiej oraz w zabudowie niskiej w odpowiednie pojemniki. Jednocześnie, aby zapewnić właściwe warunki do gromadzenia bioodpadów stworzono sieć punktów zbiorczych w zabudowie wysokiej. Mieszkańcy bloków otrzymali 10-cio litrowe pojemniki, a w zabudowie niskiej każda rodzina otrzymała komplet składający się z pojemnika 10-cio litrowego do gromadzenia w domu i 120-to litrowego do gromadzenia zbiorczego. O skuteczności prowadzonych działań świadczy przedstawione poniżej porównanie ilości odzyskiwanych surowców wtórnych z ostatnich dziesięciu lat działalności zakładu. W przypadku niektórych surowców poziom odzysku wzrósł niemal dziesięciokrotnie.