Polonus klubem partnerskim

Polonus Kazimierz Biskupi to kolejny klub z regionu konińskiego, z którym Górnik Konin nawiązał partnerską umowę współpracy. Wcześniej takie umowy zostały zawarte z Olimpią Koło, Turem Turek, Zrywem Dąbie oraz SKP Słupca.

W dniu dzisiejszym prezesi obu klubów podpisali partnerską umowę współpracy. Celem porozumienia partnerskiego jest szeroko pojęte wspieranie się klubów na płaszczyźnie sportowej, podejmowanie wspólnych działań mających na celu zwiększenie aktywności i efektywności w rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży regionu konińskiego. Kluby chcą wspólnie dać możliwość rozwijania się młodzieży sportowo uzdolnionej poprzez przemyślaną wymianę zawodników między klubami.