Oświadczenie Klubu Sportowego Górnik Konin

Klub Sportowy Górnik Konin oświadcza, iż jako stowarzyszenie kultury fizycznej, całkowicie odcina się od wszelkich sporów politycznych, których tematem jest równouprawnienie ze względu na rasę, płeć czy orientację seksualną.

Nadrzędnym celem statutowym naszego Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, wśród swoich członków oraz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych, niezależnie od ich politycznych poglądów, wyznawanej wiary, płci lub orientacji seksualnej.

Poprzez ponad trwającą od ponad 60 lat działalność Klubu zawodnicy, działacze, sympatycy Klubu nigdy nie czuli się dyskryminowani z wyżej wymienionych względów. Przynależność do KS Górnik Konin niesie ze sobą poczucie równości oraz solidarności, które scalają całą Biało-Niebieską Rodzinę.