Kluby partnerskie

Klub Sportowy Górnik Konin nieustannie stara się poszerzać współpracę z klubami z regionu konińskiego, czego efektem są nowe porozumienia partnerskie. Celem takiego porozumienia jest szeroko pojęte wspieranie się klubów na płaszczyźnie sportowej, podejmowanie wspólnych działań mających na celu zwiększenie aktywności i efektywności w rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

Współpracujemy z: