Kadra Żak Starszy– sezon 2020/2021

Żak F1 gr. 27

Kaczmarek Kamil
Kałużny Maciej
Klimek Miłosz
Kurach Wojciech
Michalski Filip
Nowakowski Oscar
Podlasiński Wojciech
Popielec Antoni